Artikler og bøger:

Bog af Qing Li

”Shrinrin yoku”

Den Japanske forsker Qing Li er blandt verdens førende inden for effektforskning af natur-terapeutiske metoder. Han er nok mest kendt for begrebet shinrin-yoku (森林浴). I vesten oversætter vi det med; at ”bade” i naturens atmosfære, dufte, lyde, lys mv.

Qing Li har dokumenteret signifikant effekt ved shinrin-yoku- metoden. Bl.a ift følgende parametre:
– Reduktion af stresshormoner og stresssymptomer
– Sænkelse af blodtryk
– Bedre søvnrytme
– Øget forekomst af NK-celler (natural killer cells) i immunforsvaret
– Øget energiniveau
– Forhøjet oplevelse af generelt velvære og energiniveau.
– Oplevelsen af ro og forbundethed

Bog af Simon Høegmark og Sigurd Hartvig

”Vi er natur”

De har stiftet ViNatur og har udviklet deres egen naturterapeutiske metode, NBMC (Nature-Body-Mind-Community). Simon og Sigurd har også udviklet en uddannelse i Naturterapi. De er pt et led af forskningsprojekter på SDU og SLU med henblik på at undersøge mere om naturens indflydelse og påvirkning på os, samt dens terapeutiske egenskaber mm.

Bog af Peter Qvortrup Geisling

”Naturen på Recept”

Vor alle sammens TV-læge Peter Qvortrup har også sat fokus på, hvordan vi lever et liv langt fra vores egentlige natur og han foreslår med bogen natur på recept, at vi indfører begrebet Vitamin N(atur), da han mener, at det vil have positive helbredsmæssige effekter for rigtig mange, hvis vi i øget grad bruger tid i og med naturen.

Rapport fra Friluftsrådet jan. 2020

”Good practice”

Overblik ift kommunale tilbud med inddragelse af naturen i arbejdet med målgrupperne borgere med kroniske sygdomme, borgere med stress, angst og depression, ensomme ældre og børn med særlige behov. Metoderne er blevet evalueret og samlet i dette good practice-inspirationskatalog.

Bog af Richard Louv

”Last Child in the Woods”

Richard Louv er af den opfattelse, at børn (og voksne) i den moderne verden befinder sig alt for lidt i naturen, og at lidelser som depression, overvægt og koncentrationproblemer hos mange børn bl.a, kan ses som følge af dette. Han har navngivet fænomenet NDD (Nature deficit disorder, Natur-Mangel Syndromet)

Bog af Andrea Wulf

”Opfindelsen af Naturen, Den eventyrlige beretning om Alexander von Humboldt – Videnskabens glemte helt”

Alexander von Humboldts bidrag til videnskaben er helt afgørende for, hvordan vi i Vesten forstår og opfatter naturen som en sammenhængende organisme.

Artikel af Anna-María Pálsdóttir

”The role of nature in rehabilitation for individuals with stress-related mental disorders – Alnarp Rehabilitation Garden as supportive environment”

Swedish University of Agricultural Sciences
Læs artiklen her >>

Artikel af Stephen Kaplan (1995)

”The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework”

– (introduktion til begreberne blød og fokuseret opmærksomhed)
Læs artiklen her >>

Bog af Svend Brinkmann

”John Dewey – Science for a Changing World”

John Dewey´s teorier går på tværs af fysik, filosofi, psykologi, etik, pædagogik, politik mv. John Dewey tror ikke på, at vi uden videre kan ændre os selv ved blot at ville det. Han mener, i stedet, at vi må ændre de sociale betingelser, der bestemmer dannelsen af vaner, hvis vi vil skabe forandring. Dewey forsøger at nedbryde alle dualismer som sjæl-legeme, teori-praksis, indre-ydre, individ-omgivelser mv. Det gør han ved at anskue dem alle som gensidigt afhængige og gensidigt påvirkelige faktorer, der alle udspringer af et og samme system, som dele af naturen. John Dewey kan således ses som en af grundlæggerne af Ecopsychology.

Bog af Edward O. Wilson

”The Biophilia Hypothesis”

I bogen beskriver han hvordan mennesker automatisk retter fokus på naturen og føler sig knyttet til den. Han argumenterer for, at dette forhold kan forklares med vores nedarvede genetiske programmering.

Artikel af Roger S. Ulrich

”Biophilia, biophobia”

Læs artiklen her >>

Artikel af Roger S. Ulrich

”Stress recovery during exposure to natural and urban environments”

Læs artiklen her >>

Artikel af Roger S. Ulrich

”Kig ud af et vindue kan påvirke bedringen efter operation”

Læs artiklen her >>

Artikel af Roger S. Ulrich

”Aesthetic and Affective response to natural Environment”

Læs artiklen her >>