Act With Nature

Eksempler på Act-with-nature aktiviteter i vores regi kunne være emner, som listet herunder. Der vil løbende komme nye til via opslag på Facebook og Instagram. Ring eller skriv gerne for mere info.

Act With Nature

Vi genetablerer vores naturlige forbindelse til naturen og hinanden
Med introduktionen af ”Act with nature” vil vi på alle mulige niveauer og med mange forskellige aktiviteter og tiltag gerne bidrage til, at vi genetablerer vores forbindelse til naturen og til hinanden. Hvorfor er det allermest naturlige blevet unaturligt for så mange?

Mange mennesker i den vestlige verden er ofte indenfor 70 til 90% af tiden og laver flere og flere stillesiddende individuelle aktiviteter bag en skærm. Vi har disconnectet os fra en natur, som vores kroppe er tilpasset til at agere i og trives i. Vi er ”designet” til at stå op ved solopgang, bevæge os rundt efter føde 6-7 timer i døgnet, søge tryghed, varme, afslapning og erfaringsudveksling omkring bålet resten af dagen frem mod sengetid ved solnedgang. Det er dette vores kroppe gennem mange tusinde års evolution er designet til, men der er de seneste 250 år særligt efter industrialiseringen sket utroligt mange forandringer henimod det senmoderne højteknologiske samfund, og samtidig har vores hjerne, kroppe og nervesystem ikke ændret sig væsentligt. Dette forhold tror vi, der har stor indflydelse på mental og fysisk sundhed

Vi vil med Act-with-nature gerne være med til at påvirke noget af det vi ser som bagvedliggende årsager til, at så mange mennesker mistrives, så vi ikke blot behandler på symptomer uden også at forebygge og forandre de bagvedliggende årsager. Vi vil ikke bare være betragtere ift en udvikling, hvor flere og flere bliver diagnosticeret med psykiske lidelser, og hvor der bruges flere og flere milliarder på psykofarmaka. Endeligt vil vi ikke blot fokusere på, hvad naturen kan gøre for os, men vi vil også fokusere, på hvad vi kan gøre for den.

Vi vil med vores praksis gerne medvirke til at vores generationer ikke bliver ramt af det Richard Louv har betegnet som Nature deficit disorder (NDD). NDD-begrebet indkapsler, de negative sundhedsmæssige påvirkninger, det har på vores generationer, at vi ikke interagerer med naturen. For at undgå NDD er det væsentligt, at vi bruger alle vores sanser og hele vores krop i interaktion med naturen og øver os i at kigge mere udad end indad.

Vi tilbyder bl.a.

 • Slow-friday for virksomheder/teams/enkelt personer
 • Shinrin yoko – 森林浴 (Skovbadning)
 • Mindfulness i skoven
 • Mindfulness på søen
 • Yoga i skoven og ved søerne
 • Supervision af forskellige faggrupper i naturen
 • Idégenereringsdag- find nye stier
 • Vandringer med bro til ro og forbindelse
 • Frem med sanserne og væk med tankemylderet
 • Udviklingsdage for ledelsesteams
 • Ledersparring
 • Immunsforsvarsbooster m to overnatninger i skoven
 • Re-connect retreat i søhøjlandet
 • Bålmad for familier
 • Håndværksmæssighed- intro til gamle håndværk

Ring eller skriv gerne for mere info.

Læs mere om de positive helbredsmæssige effekter. Se vores forslag til aktuel læsning