Jeg har særlig erfaring
i arbejdet med…

 • Sorg
 • Kriser
 • Angst
 • Stress
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser
 • Studiemæssige vanskeligheder
 • Vredeshåndtering
 • Voldige mænd
 • Vold i familier
 • Unge
 • Parterapi
 • ADHD / ADD
 • AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Misofoni
 • Stikkeangst / nålefobi
 • Klimaangst
 • Mænd i krise
 • Div. gruppeforløb

Foredrag

Jeg tilbyder forskellige foredrag, der kan tilpasses målgruppen efter behov.
Mine foredrag har forskellige titler, men her kan du se nogle af dem:

 • “Ecopsychology by Deweyy”
 • “From Egotherapy to Ecotherapy”
 • “Fra Sømand til Psykolog”
 • “Nature deficit-disorder (NDD)”
 • “Antroprocentrisme vs Ecocentrisme”
 • ”Unge og de usynlige påvirkninger og tendenser”
  (henvender sig særligt til 9,.-10. klasses elever, fagskoler, gym, HF, mv.)
 • “Mennesket og de 129 andre abearter”
 • “Act-with-nature”
 • ”Psykologer som hjælpere men psykologien som medskaber af problemer”
 • ”Moralsk og politisk psykologi”

(Varighed typisk mellem 1-1,5 time).
Ring gerne og forhør jer om tema og priser.

Supervision

Jeg tilbyder Supervison i naturen til forskellige faggrupper samt til psykologer med henblik på at opnå autorisation.

Priser

Timeprisen er kr. 1050,-
Pris for individuel naturterapisession (ca. 80 minutter) kr. 1.250,- Jeg samarbejder med Sygeforsikring Danmark samt forskellige forsikringsselskaber. Du kan evt, have privat sundhedsforsikring eller være dækket via din arbejdsgiver.

Jeg modtager ikke henvisninger fra egen læge.

Uddannelse

I foråret 2022 åbner vi op for 1 årig efteruddannelelse for psykologer i Ecopsykology-Ecotherapy. På uddannelsen vil vi i en vekselvirkning mellem teori og praksis øve os i at forbinde os til hinanden og til naturen på måder, der kan overføres til personlig god faglig praksis i mødet med klienter:

På uddannelsen vil vi bl.a. beskæftige os med:

 • Grøn natur
 • Blå natur
 • 森林浴- Shinrin Yoku
 • Narrative praksisser omkring bålet
 • Anderkendende dialoger
 • ACT
 • Introduktion til John Deweys begrebsapparat
 • Bronfenbrenner og Bateson (andre Økologiske tilgange i psykologien)
 • Stern, Bowlby og Fonagy – (Afstemning, tilknytning og mentalisering)
 • Vandring
 • Biophilia og Savanneteorien
 • Yogaøvelser
 • Sanseøvelser
 • Fysiologi
 • Fællesskabende håndværksmæssige og kreative praksissser
 • Embodiment
 • NDD (Nature deficit disorder)

Maks antal kursusdeltagere: 10 personer.

Læs mere om de positive helbredsmæssige effekter.
Se vores forslag til aktuel læsningTag kontakt til mig …Kontakt

Nygade 1C
8600 Silkeborg
Tlf. 22 66 64 11

Nikolaj Fuglsang, Autoriseret Psykolog
Tlf. 22 66 64 11
nikolaj@isohojlandet.dk


© Psykologerne i Søhøjlandet