Jeg har særlig erfaring
i arbejdet med…

Foredrag

Jeg tilbyder forskellige foredrag, der kan tilpasses målgruppen efter behov. Mine foredrag har forskellige titler, men her kan du se nogle af dem:

 • “Ecopsychology by Deweyy”
 • “From Egotherapy to Ecotherapy”
 • “Fra Sømand til Psykolog”
 • “Nature deficit-disorder (NDD)”
 • “Antroprocentrisme vs Ecocentrisme”
 • ”Unge og de usynlige påvirkninger og tendenser” (henvender sig særligt til 9,.-10. klasses elever, fagskoler, gym, HF, mv.)
 • “Mennesket og de 129 andre abearter”
 • “Act-with-nature”
 • ”Psykologer som hjælpere men psykologien som medskaber af problemer”
 • ”Moralsk og politisk psykologi”

(Varighed typisk mellem 1-1,5 time).
Ring gerne og forhør jer om tema og priser.

Supervision

Jeg tilbyder Supervison i naturen til forskellige faggrupper samt til psykologer med henblik på at opnå autorisation.

Priser

Timeprisen er kr. 1.100,-
Pris for individuel naturterapisession (ca. 80 minutter) kr. 1.300,- Jeg samarbejder med Sygeforsikring Danmark samt forskellige forsikringsselskaber. Du kan evt, have privat sundhedsforsikring eller være dækket via din arbejdsgiver.


Jeg modtager ikke henvisninger fra egen læge.

Uddannelse

I foråret 2022 åbner vi op for 1 årig efteruddannelelse for psykologer i Ecopsykology-Ecotherapy. På uddannelsen vil vi i en vekselvirkning mellem teori og praksis øve os i at forbinde os til hinanden og til naturen på måder, der kan overføres til personlig god faglig praksis i mødet med klienter:

På uddannelsen vil vi bl.a. beskæftige os med:

 • Grøn natur
 • Blå natur
 • 森林浴- Shinrin Yoku
 • Narrative praksisser omkring bålet
 • Anderkendende dialoger
 • ACT
 • Introduktion til John Deweys begrebsapparat
 • Bronfenbrenner og Bateson (andre Økologiske tilgange i psykologien)
 • Stern, Bowlby og Fonagy – (Afstemning, tilknytning og mentalisering)
 • Vandring
 • Biophilia og Savanneteorien
 • Yogaøvelser
 • Sanseøvelser
 • Fysiologi
 • Fællesskabende håndværksmæssige og kreative praksissser
 • Embodiment
 • NDD (Nature deficit disorder)

Maks antal kursusdeltagere: 10 personer.

Læs mere om de positive helbredsmæssige effekter. Se vores forslag til aktuel læsning