Reconnection

Nikolaj og tanker om nutiden

Jeg hedder Nikolaj Fuglsang og er stifter af Psykologerne i Søhøjlandet – Act with nature. Jeg har en bred erfaring bag mig med opvækst i Thy og uddannelse som både sømand, bankmand og psykolog. Som sømand lærte jeg altid at genfinde kursen og at hårdt arbejde og godt sømandsskab er nødvendigt for at nå i havn. Som bankmand lærte jeg meget om økonomi og det private erhvervsliv. Som psykolog gennem nu 13 år har jeg lært, at den gode psykolog er både videnskabsmand, kunstner og håndværker.

I alle mine tre erhverv har jeg erfaret, at ægthed, ligeværdighed, energi og empati er væsentlige parametre for at danne bånd og relation til andre mennesker. Privat er jeg er gift med Marianne og sammen har vi tre børn.

Når livet af forskellige årsager bliver svært, hjælper vi dig/jer med at komme om ved det. Vi vil støtte og hjælpe til at finde vej igennem de svære perioder eller de svære vilkår, som livet nogle gange byder os. Vi tilbyder ikke et quick fix, men vi tilbyder et ærligt og grundigt samarbejde, hvor vi vil finde frem til nye handlemuligheder, ny inspiration og trække både på specialiseret viden fra psykologien men også på en hel masse almindelig sund fornuft, der kan hjælpe dig/jer henimod øget trivsel og livsglæde.

Som menneskeart har vi en lang udviklingshistorie bag os, og er genetisk fintunede til et liv tæt på naturen. Men særligt indenfor de seneste år har vores teknologier, transportformer, kommunikationsformer, samværsformer ændret sig radikalt uden at vores nervesystemers biologi har fulgt med.

Hos Psykologerne i Søhøjlandet mener vi, at nutidens folkesygdomme som bl.a. stress, angst, depression, overvægt, ryglidelser mv. hænger tæt sammen med dette forhold. Med søsætningen af Psykologerne i Søhøjlandet vil vi medvirke til at ændre på den måde mange som oftest har tænkt om psykologi på.

De seneste mange år, har der været rigtig meget fokus på individpsykologien og det enkelte menneske er blevet betragtet som et individ, der relativt uafhængigt af omgivelser og andre relationer skulle fokusere på egen selvudvikling, selvrealisering, egen lykke, positiv tænkning mv.

Vi mener, at både menneskeartens og klodens trivsel afhænger af og har brug for, at vi erkender, at vi alle er en del af et fælles økosystem, at vi er socialt afhængige af hinanden og endeligt også har brug for at kunne have nogle personlige frihedsgrader og personlige præferencer.

De seneste mange år har vi forsøgt at frigøre os fra naturen ved at kontrollere den og ved at samle os i byerne mm. Psykologien har som nævnt også haft en rolle i denne udvikling. Hos Psykologerne i Søhøjlandet vil vi derfor lægge os i forlængelse af de teoretiske strømninger, der udspringer af Ecopsychology og Ecotherapy.

Ecopsychology er netop baseret på tanken om at mennesker er forbundet til og påvirket af såvel hinanden som naturen omkring dem. Der er de seneste år lavet meget forskning, der underbygger, det vi alle sammen godt ved, nemlig, at vi opnår mange positive helbredsmæssige effekter, når vi forbinder os til naturen.

Noget af det, vi mener vores tid kalder på lige nu er:

 • Mere ro (i modsætnig til uro)
 • Lavere tempo (i modsætning til Acceleration)
 • Øget forbundethed (i modsætning til fragmentering/adskillelse)
 • At kigge mere udad (i modsætning til at kigge indad)
 • At bruge flere sanser samtidig (i modsætning til blot at høre og se)
 • Mere afslapning (i modsætning til anspændthed)
 • Mere dyb og fuld vejrtrækning (i modsætning overfladisk vejrtrækning)
 • Mere fokus på kropslig, tavs, praktisk viden
  (i modsætning til verbaliserbar udenadslære og specifikke teoretiske læringskrav)
 • Mere fokus på cirkulære praksisser og tænkninger
  (i modsætning til finalitets- og lineær tænkning)
 • Mere fokus på at være offline, være til stede, hvor du er (i modsætning til at være on-line og have din opmærksomhed, hvor du ikke er)
 • Mere fokus på aktiviteter, der er meningsbærende i sig selv (i modsætning til aktiviteter, der er styret af at bestå den næste test eller have en anden eksternt defineret nytteværdi)

Læs mere om de positive helbredsmæssige effekter. Se vores forslag til aktuel læsning